3. fejezet - Szabadság szele

Sziasztok! Gondolom, akik olvasták a sztorit, azoknak feltűnt, hogy nagyon régóta nem jött új fejezet, de ez nem azért volt így, mert elment volna a kedvem a dologtól, vagy így két rész után be is fejeződne a történet, csak sajnos nemvolt időm a tanulás, majd az ezt követő vizsgaidőszak miatt.
Ígérem, mostantól gyakrabban jönnek a fejezetek, túl vagyok a vizsgákon, időm egyre több a nyár közeledtével, szóval ismét visszatérnék az eredeti tervhez: heti/két heti rendszerességgel új fejezet. :) Köszönöm szépen annak a kevés feliratkozónak, akik nem hagyták el a blogot a nagy szünet ellenére, igyekszek pótolni a veszteséget! Remélem lesznek még, akik csatlakoznak a rendszeres olvasók közé, és nyomot hagynak maguk után a pozitív észrevételek és negatívumok terén. :) A közeljövőben gondolkoztam egy egységesebb design cserén is, addig is itt a harmadik rész. Jó olvasást!

Nem azt mondtad, hogy eljönnek kiszabadítani?! – Kiáltott fel a kocsi hátuljában kuporgó lány, miközben arcába hulló, zavaró hajtincseit szájával próbálta hátra fújni. 
- Ne türelmetlenkedj, biztosan eljönnek! 
- Ezt szajkózod már hosszú órák óta, ez idő alatt még a Nap is lement! – Mutatott forgó szemeivel a kinti világra, mely olyan sötétté vált, mint a kijárat rácsainak fekete színe.
- Csak öt percet adj nekik. Kérlek. 
- Elegem van, nem várakozok tovább! Megmondtam, hogy napnyugtáig van idejük. Még a végén tényleg sikerülne sittre vágniuk... - A lány szavait hallva Nathaniel úgy emelte le tekintetét a földre mintha szégyellte volna magát. Be kellett látnia, hogy előző szöktetései alapján a Rabe szekta tagjai már rég kiszabadították volna, ha számítana valamit. – Gyere ide egy pillanatra! – Zendült fel a halálosan komoly felszólítás, melyből a fiú előre érezte, hogy itt bizony nem mondhat nemet. – A ruhám bal felénél van egy belső zseb. Ha minden igaz, találsz benne egy apró fémdarabot. Azt vedd ki nekem! 
- M-mégis mire kell az neked?
- Te ostoba, hát az a szabadságunk kulcsa! Ezért igyekezz! – Sürgette az elalélt fejvadászt, aki az utasítást követve a hajadonhoz lépett. Lehajolva a fiatal tolvajhoz karjával annak válla alá nyúlt, az elnyűtt anyaghoz, hogy annak belsejéből előhúzza az alig érezhető, parányi fémet. Mozdulatai tőle szokatlanul finomak voltak, zavarba volt a női test közelsége láttán. Arcára halvány pír ült ki, ám ezt az árnyékok tökéletesen elrejtették a foglyul ejtett hölgy elől.
- Rendben van, most lépj a rácsokhoz és keresd meg a lakatot! Ha jól emlékszek, akkor a fogda ajtó bal oldalán kell lennie – Nathaniel, kezében a csatszerű dologgal, a hallottak szerint cselekedett. Megragadta a kocsi oldalán csüngő, jókora lakatot és megpróbálta megfejteni annak nyitját. Azonban a zár nem akarta megadni magát. 
- Nem tudom kinyitni. Túl vékony ez a vacak!
- Jó az, csak nem próbálkozol vele elég erősen! Hallgasd ki, hogy mikor kattan a zár!
- Igyekszek… - Morgott magában a vért izzadó fiú. Ezelőtt sohasem próbálkozott még ilyesmivel, pedig számos hasonló alkalomkor hasznos lett volna. Ha előbb kieszelte volna a szökésnek ezt a fajta módszerét, nem kéne folyton fejvadász társai és jött-ment idegenek segítségére támaszkodnia, ha szorult helyzetbe kerül. Pedig csak egy apró, tűvékonyságú fémdarab volt mindennek a nyitja.
- Csak vigyáz, nehogy beletörd a- - De mielőtt mondata végére ért volna, vészjósló moraj tőrt fel a lakat belsejéből.
- Már késő… - Vakarta az arcát Nathaniel, aki az előbbinél is jobban verejtékezett cellatársa reakcióját várva.
 - Csak azt ne mond, hogy komolyan beletörted a zárba… - A fiú gyanús hallgatása csak alátámasztotta a tényt; utolsó reménysugaruk is odaveszett. – Ha most nem lenne háta kötve a kezem, akkor gondolkodás nélkül megfojtanálak – Az orgyilkos nagyot nyelt, noha a meglepettségtől arca alig mozdult. Társa higgadt természete úgy fordult át egyik pillanatról a másikra, hogy annak tomboló dühe mellett egy tűzokádó bestia haragja hangyaméretűvé zsugorodna. Nathaniel fejét olyan sértő szavak érték, melyek idáig senki szájából nem hangzottak el,  pedig a fiút gyakorta támadták cifrábbnál cifrább leszólásokkal, mióta elkezdte a fejvadász hivatást. És azért, hogy tettének súlya kétszeresen visszapattanjon, a kritizáló monológ nemcsak tőr volt a szívében, de olyan nagy hang kíséretében zajlott le, hogy moraját két településsel arrébb is hallani lehetett. 

A kocsi megállt, mikor a tolvaj fenyegető ábrázattal a fiú elé lépett. Valószínűleg a fülsüketítő ricsaj miatt történt mindez, melynek tulajdonosa a bosszús hajadon volt. 
- Itt meg mi a fene folyik?! – Mordult fel egy ismeretlen, dörmögő hang. Ennek váratlanságára a kocsi hátuljában raboskodó fiatalok azonnal felemelték a fejüket, abbahagyván az eget rengető civakodást. – Úgy látom, valaki itt képtelen tanulni a hibáiból… - Kuncogott fel a rácsos ajtó előtt tornyosuló idegen, kinek alakját csak akkor lehetett kiszűrni az éjszakából, mikor arcát megvilágította a hold fénye. Lenéző ábrázattal tekintett be a szekér fogdájába, miközben próbálta úgy méregetni a bent tartózkodókat, mint vadmacska a védtelen madárfiókát. 
- Pofa be! – Lépett előrébb a lány. – Senki sem kérte, hogy oszd meg a véleményed!
- Oh, pedig ezt igazán megszokhattad volna már... Úgy viselkedsz, mintha én lennék az első, aki efféle bókokkal halmoz el. 
- És mi van, ha azt mondanám, valóban te vagy az első? Az első féreg, akinek sikerült rács mögé zárnia! – A kocsi elejében álló férfi ismét felnevetett, ám ezt sokkal tompábban tette, mint titokzatos belépőjekor. Arcán gúnyos vigyor ült, sötét haja rövidre vágott volt, amolyan harmincas éveit múlt fazon lehetett. Szemeit egy pillanatra sem emelte le a hajadonról, mintha csak puszta unaloműzés gyanánt próbálná ingerelni szembeállóját. A sarokban kuporgó orgyilkosról tudomást sem vett, mintha nem is létezne sem ő, sem a kocsma, melyből alig maradt mára pár megégetett gerenda, megperzselt fadarab, koromfekete por és hamu. 
- Akkor ezt most bóknak vegyem? Hisz’ számos embertől megkaptad már azt a sok szép jelzőt és beszédet, mellyel a hozzád hasonló fiatal bűnözőket szokták illetni, nincs igazam?  Haszontalan, hitvány, tanulatlan, ostoba… szajha, és még sorolhatnám – Az utolsó jelző hallatán a lány ökle megszorongott, pedig kezei erős vassal voltak hátra kötve. Haraggal telt tekintete szinte ölni tudott volna, és meglehet, gondolatban már háromszor megfojtotta az éles szájú férfit. – És a családod, akik valahol Sirisben koldulnak, amíg te egyik baj után keresed a másikat… – Az idegen ismét felnevetett. – Lisácska, nem szívesen lennék a helyedben. Megértem, hogy kerülöd őket, én sem tudnék az édesanyám szemébe nézni, hogyha egy elfajzott, csavargó kölyök lennék, aki csak gondot hoz a házra. Na de a bátyád… - Kesztyűs ujját végighúzta az előtte tornyosuló rács érces felületén, mintha csak gúnyos mutogatását próbálná leplezni, miközben szavai, mint az éles tőr, felkarcolták a hajadon szívének felszínét. – Ő még nálad is rosszabb. Cserbenhagyva a családját a fővárosba menekült, a király szoknyája alá, hogy övé legyen minden pénz és dicsőség, amit az édesanyja és a testvérei sosem kaphatnak meg… - Nagy zaj kiáltott fel s a kocsi hirtelen megremegett, mikor Lisa jobb lábát a fogda tömlöcéhez csapta. Fenyítő szemeit mélyen a férfiére szegezte, aki a hirtelen jött hangtól, ijedtében hátrébb ugrott.
- Engem ócsárolhat napestig, nem bánom, ám ha a családomra rossz szót mer emelni, esküszöm, hogy a két kezemmel fogom megnyúzni! – A hangja erőteljes volt, dacos, letagadta valódi kilétét, oly annyira, hogy még a legbátrabb, oroszlánszívű harcost is eltántorította volna – ha csak pillanatok hevére is - a véres csatától. 
- És ezt hogy fogod megtenni, hátrakötött kezekkel? De ne izgulj, hamarosan a lábadra is fényes bilincset teszek! - Kárörvendő kijelentése végül a saját maga ellenségévé vált, mert a zár, melyről Nathanielék mind idáig úgy hitték, hogy a beletört kulcs miatt használhatatlan, most mégis leesett, s a rács ajtaja lassan kinyílt a lány előtt. Lisának másodperceknél sem kellett több, hogy felmérje; a rács ajtaja lábának rúgásától táródott ki, és az előtte levő őr sem tehet többet, ha még időben rajta is végrehajtja ezt a felettébb kamatoztató hadműveletet. A kocsi sarkában gubbasztó Natahniel is felemelkedett, a szabadság szagát megérezvén. Lépteit lomhán tette meg a kijárat felé, mintha veszély leselkedne rá. Utolsó kép, melyet talán örökre belevésett az emlékezetébe, az volt, hogy a tolvaj leány erősebbik lábával hamar arcon kaszálta az ismeretlen alakot, majd utána vetette magát a kinti világba, nehogy csak egy rúgással díjazza annak pofátlan viselkedését. Mire a fiú kiért a kocsiból, a civakodó párosnak hűlt helyét sem találta, csak sötétséget. A sötét és ismeretlen erdő ágaskodó árnyait, és a hűs, nyugati szellőt, mely megbolygatta a fekete fák leveleit. 

--------------------
Megjegyzés: Siris (sziris) szintén hun szó, jelentése: pusztaság.

2. fejezet - Különös cellatárs

Már reggel nyolc óra is meglehetett, mikor Nathaniel magához tért kómás állapotából. Feje még mindig émelygett, fölülve továbbra is szédült, szemeit kinyitva nem látott mást, csak zavaros szemcsék pattogását. Mikor látása kiélesedett, jobb karjával a fején ékeskedő púphoz nyúlt, melyet a kocsmatulajdonos serpenyőjétől kapott búcsúajándékba. A fájdalmas pont megtalálása után értetlen tekintettel bambult maga elé, miközben megpróbálta felidézni az éjszaka történt incidens részleteit. Azonban néhány emlékfoszlányon kívül másra képtelen volt visszagondolni. Lehetséges, hogy a váratlanul ért ütés kisebb amnéziát hagyott maga után a fiú fejében.
A helység, ahol tartózkodott szűk volt és sötét. Kezdetben Nathaniel is zárkának hitte, de jobban szemügyre véve ez hullámzott és dülöngélt, mint egy hajó. A tengeri betegséget okozó fogda egy öreg szekér kocsija volt, melynek kerekei minden útjukba kerülő, nagytestű kavicstól felnyikorogtak. Megformált kijáratát, zárt ajtó helyett, fekete rácsok őrizték, akár az alvilág kapuját, ám ennek piciny rései között beszűrődött némi fény a homály tömlöcébe.
A foglyul ejtett bérgyilkos némi töprengés után elhatározta, hogy talpra áll, bár ezt aligha sikerült megvalósítania, mert sérült bal combja hátráltatta a felkelésben. A mindig oldalán csüngő fegyverek és eszközök segítségére sem számíthatott, hiszen köpenyével együtt mindenét elvették, - még a lábába fúródott vadonatúj tőrjét is.
A fiú egymást követő botladozásai után végleg feladta feltörekvésének leghalványabb gondolatát is, így visszaült a rozoga padlózatra. Enyhén szeplős arcát kezei mögé temette, hogy egy sóhajtásnak és egy ásításnak a keresztezésével kiereszthesse minden kételyét. Várakozás gyanánt szemeit lassan kezdte lehunyni, mikor macskakaparás szerű neszre lett figyelmes a kocsi végéből. A helység sarkában, ahova a kintről beszökött napfény alig ér már el, titokzatos, sötét alakot vett észre.  Mikor az árny képe elkezdett letisztulni a sötétségből ismeretlen, fiatal lány rajzolódott ki. Arca gyönyörű volt, finom vonásokkal, melyet hosszú hajkorona díszített. Világos ruhája szakadt volt és piszkos, de ez mit sem változtatott a hajadon szépségén: hanyag, rongyszerű göncének még így sem sikerült eltakarnia viselője különös, elszánt tekintetét. A lány karjai több évszázadot megélt, rozsdás vaslánccal voltak hátra kötve, így ő sem tudott többet tenni, mint figyelmesen végigülni az utat.

A fiatal foglyok egy darabig farkasszemet néztek egymással, a kínos csöndet egyikük sem szándékozta megtörni. Nathaniel feje végig azon kattogott, hogy rájöjjön; mégis miért juttattak vele hasonló sorsa egy ilyen ártatlan kinézetű, fiatal leánykát. Szívesen feltette volna ezt a kérdést cellatársának is, de hirtelen szúró, nehézkes dolgot érzett a torkában, ami sehogy sem engedte szóhoz jutni. Olyan volt, mintha lenyelt volna egy követ, de az is lehet, hogy csak egyszerűen zavarba jött.
- Te volnál azaz alak, aki tegnap este felgyújtotta Urr egyetlen kocsmáját? – Hangzott el a pimasz kérdés, melynek csengése cseppet sem volt aranyos. A fejvadász képzeletében teljesen más szinkront kölcsönzött a szembeülő hölgyhöz, amíg az meg nem szólalt, eloszlatva ezzel a fiú körül legyeskedő, rózsaszín felhőket.
- N-Nem igazán emlékszek ilyesmire… - Jött az őszinte válasz, reszkető hang kíséretében.
- Egyszer hallottam egy fiatal fejvadászról, akit a leghírhedtebb bérgyilkos klán utolsó leszármazottjaként emlegetnek. Városról városra szokott utazni, ám eddig még egyik célpontjával sem sikerült végeznie. Ahol idáig felbukkant csak balszerencsét hozott magával, így feltűnésével egyik katasztrófa követi a másikat. A személyleírás pont illik hozzád. Ha nem tévedek, téged kaptak el gyújtogatás miatt, és ez az eseted nagyon hasonlít a fantom bérgyilkoséhoz.
- Én csak arra emlékszek, hogy a helyi kocsmába küldtek miszerint ott fogom találni James Rickmant. Arra utasítottak, hogy odaértemkor a lehető leghamarabb végezzek vele. Így várakozás nélkül beléptem a bár ajtaján. Meg is találtam a férfit, de mielőtt kivégeztem volna a bal lábam megsérült, és arról is dereng valami, hogy az egész hely lángra kapott. Arra viszont nem emlékszek, hogy én tehetek az épület felgyújtásáról is.
- AHÁ! - Kiáltott fel a lány. - Tudtam én, hogy te vagy az a fickó! A fél ország rólad beszél!
- T-tényleg?
- Persze. Az emberek azt híresztelik maguk között, hogy a Ross család tagjai most biztosan mind a sírjukban forognak, amiért egy ilyen szerencsétlen leszármazott járatja le a klánjuk hírnevét.
- Áh, értem… - Hajtotta le fejét a fiú. Egy pillanatra el is hitte, hogy jó híreket fog hallani a furcsa idegen szájából, bár legbelül tudta magáról, hogy az elhangzottak mind igazak rá. – És te elárulnád, hogy miért zártak be ide? – Tekintetét ismét a hajadonra emelte. Pupillája körül különös aranysárga foltok sorakoztak, melyek a rozoga helység legsötétebb zugában is világítottak.
- Azért mert loptam…
- Egyszerű lopás miatt még senkit sem zártak rácsok mögé.
- Pedig így volt. Hisz egy városban levő templom éléskamrájának a teljes kifosztásáért és az épület udvarában levő aranyszobor eltüntetéséért hezitálás nélkül bárkit lecsuknának! - A fiatal fejvadásznak még a lélegzete is elállt. Meglepődött azon, hogy a kocsi sarkában gubbasztó, idáig még olyan ártatlannak tűnő lány megszólalását követően nemcsak, hogy ki lett oktatva, de meglehet, hogy fogolytársa húzásai sokkal sikeresebbek és hajmeresztőbbek szoktak lenni, mint amit a fiú egész életében összeakciózott. Bár Nathanielt ilyen téren sosem volt nehéz túlszárnyalni.
- És hogyan szándékozol innen megszökni, nagyságos fejvadász-úr?
- Pánikra semmi ok, mert ez már a harmadik hasonló eset a héten! A szervezetem emberei biztosan el fognak jönni, hisz szolgálataim során számtalanszor szabadítottak már ki.
- Én erre nem lennék büszke a helyedben  – Sápadt el az ifjú tolvaj furcsán nézve a fiúra. – És mit fogsz tenni, ha többé nem jönnek el érted?
- Ez meg hogy érted?
- Pontosan úgy, ahogy hallottad. Tegyük fel, hogy nem lenne következő alkalom. Talán ma, talán holnap, de egy nap magadra hagynának.
- Hm… Ez esetben életem hátralevő részét egy cella fogságában kellene leélnem – Jelentette ki, mintha ez lenne a világ legtermészetesebb dolga, vagy mint akinek többé már nincsen veszteni valója.
- Hát rendben van – Sóhajtott az idegen. – Adok egy esélyt annak a hírhedt szervezetednek napnyugtáig. Ha le ment a Nap, akkor nekem kell kitalálnom valamit a szökéshez, még mielőtt elérnénk a börtön kapuját.
- Erre nem lesz semmi szükség. Biztosan el fognak jönni értem, és most már érted is.
- Majd meglátjuk… - Mondta a lány, a maga sajátos, kételkedő hangnemében. Szemeivel végigmérte a naiv fejvadászt, majd tekintete elveszett az éjszínű rácsok világában.

1. fejezet - Az éjszaka árnya

Apró csillagok milliói borították a sötét ég boltozatát, melyek halvány pislákolásukkal úgy ékesítették a néma tájat, mintha díszes templom gyertyafényei volnának. Társukat, a Holdat, mind közül a leggyönyörűbb égitestként tartották számon, ki a legsötétebb éjszakákon is finom ragyogásával fürösztötte meg a szunnyadó világot. Ám a Hold ma szürke függöny mögé burkolózott, és halvány felhőfátyola mögül szemlélte az árnyat, mely lovával üres, végeláthatatlan puszta útjára tévedt. 
A homályban vágtató alak fekete arcfátyolt viselt hosszú, szemrevaló köpennyel. Tartása magabiztos volt és büszke, akár a mezei sólyom vadászat közben; halk és megfontolt. Leheletét füstszínű lepelként  fújta ki maga elé, s mikor kilétét megvilágította némi fény, titokzatos külsejéből csak szúrós tekintete csillant fel. Rideg szemei még a fagyasztó éjszakánál is dermesztőbbek voltak,  rövid tincseit pedig finoman sodorta magával a hűvös, északi szellő. Lovának patái friss nyomot hagytak a puha talajban, mögöttük az ösvény kicsiny szemcsékben porzott. A hosszú út fárasztó súlyát mindketten megérezték, s az idő múlásával úgy tűnt, hogy a kietlen síkságnak soha nem lesz vége, mikor földön fekvő fényeket pillantottak meg a messze távolban.

A közeli város határát elérve lagymatag főútra tévedtek, melynek elejében rozsdás kapu fogadta őket. Ennek tetejére kopott írással volt felvésve az "Üdvözöllek Urrban!" köszöntés. A kicsiny település utcái lakatlanok voltak, akárcsak az őket körülvevő parlag, és bonyolultak, mint a pókháló fonalai - különös labirintus alakzatban követte egyik mellékcsapás a másikat. Azonban a házak nagy részében még égett az esti gyertya fénye, mely meleg, sárgás fényárral szökött ki az ablakok töretlen üvegein. Ez alól nem volt kivétel a környék legkedveltebb helysége sem, a város kocsmája, ami nélkülözhetetlen szerepe miatt épült Urr központjába. A helység neve csekély, bár termékeny szőlőültetvényeiről  vált ismerté, hisz az urri szesz világhírűvé nőtte ki magát.

Amint a város csomópontjába ért, a sötét fátyolt viselő személy viselkedésében meglátszott, hogy másokhoz hasonlóan a hírhedt söröző hajlékát keresi. Ám szokatlan kinézete nem azt sugallta, hogy azért jött el egészen idáig, a semmi  közepébe, mert elégedett ábrázattal meginna egy felest. Szándékai sokkal komolyabbnak tűntek, melyről fénytelenné vált szempárja mindent elárult.
Miután barna lovát kikötötte a legközelebbi faoszlophoz, megfordult és a kocsma bejárata felé vette az irányt. Párfokos lépcsőire fellépve még ebben az éjszínűségben is feltűnt volna bárkinek, hogy a népszerű talponálló falai omlottak, külső kövei repedezettek, az épület tetejének cserepei pedig hiányosak. Külsőségekben nem lógott ki semmivel sem az ezt körülvevő házak közül, sőt, talán szakadtabb is volt valamivel. A fekete ruhás zord tekintettel lépett be ennek ajtaján, ahol szemeit egy pillanatra elvakította a szokatlan szobafény. A kocsma belsejében nagy hangzavar fogadta: a teremben levő asztalok mind tele voltak, hasonlóképp a pultnál is teltház volt, a háttérben pedig kisebb kocsmai zenekar játszott valamiféle mulatságos, részeges dalt. A hangulat ellenére az építmény belső körülményei fabatkával sem értek többet vagy kevesebbet, mint a ház külső részei, mivel a falakon ezeréves tapéta mállott, a plafont pedig barnás foltok díszítették, melyet a beszökő esővíz hagyott maga után. Igaz, az ember nem a látványvilág miatt jár sörözőbe, de az ország egyik legkiemelkedőbb szeszfőzdéjétől még az is jobbat várna, aki cseppet sem alkoholizál. Ellenben az ide betérő látogatók soha nem panaszkodtak. Helyette örültek neki, hogy az otthonukban termesztett kiváló takarmányért cserébe legalább egy lebujjal megáldotta őket a sors.
Ugyan a lepukkant bárt nemrégiben nyithatták ki, belsejében órási tömegek foglaltak helyet. Talponálló verekedésnek egyenlőre semmi nyoma nem volt, hiszen még egyik vendég sem részegült le annyira, hogy eszét félredobva kisebb-nagyobb csetepatét kezdeményezzen. Túlságosan el voltak foglalva azzal, hogy egymás után kipróbált, ízletes italokkal rügyezzék fel kedélyeiket, még mielőtt  a kocsma tulajdonosa zárórát kiáltana. Azonban a maszkos alak belépőjét követően a helység zavartalan hangulata elillant, mintha sohasem lett volna itt jókedv, se muzsika, se részegítő löttyök, melyek segítenek elfeledni - ha csak átmenetileg is - mindennapos problémáinkat. Az ajtóban álló jövevény megjelenését síri csend fogadta, aki a barátságos, de néma köszöntőt viszonozván hűvös ábrázattal mérte végig a helység minden zegzugát. Éles szemeivel egészen addig fürkészte az ismeretlen arcokat, amíg észre nem vette a pult melletti asztalnál ülők kisebb társaságát. Két idősebb férfi ült ott, az aprócska poros standnál. Egyikük utoljára belekortyolt kopott sörös korsójába majd remegő kézzel letette azt. Úgy tűnt tudja, hogy a most betoppant sötét megjelenésű idegen miért van itt.
-E-ez a fickó Nathaniel volna?
-Csak nem a Ross család utolsó életben maradt tagjára gondolsz?
-Dehogynem! Azt beszélik, hogy a Ross családból kerültek ki az évszázad legkiválóbb bérgyilkosai. Állítólag olyan tehetségesek voltak, hogy egy időben még a király is alkalmazta őket.
-Nem lehet... De mégis mi a fenét keresne egy ilyen alak, egy olyan egyszerű városban, mint a miénk? - Suttogták maguk között az emberek. A rövid összebeszélés után ismét nesztelenség kerítette hatalmába a termet, s csak a légy nyomasztó zümmögését lehetett hallani, miközben világosságért epekedve járt táncot a levegőben. Mindeközben a szóban forgó személy sem tétovázott; a küszöbről hamar el is indult  a pult melletti asztal felé. Tekintetét egy pillanatra sem emelte le az ott ülő, sötét hajú, alacsonyabb termetű férfiról, akinek mostanra minden porcikája remegett a félelemtől. Nathaniel félúton finoman kezdett el matatni baloldali belső zsebében, hogy ruhája alól alig látszó, fényes markolatú tőrt húzhasson elő. Lassú, óvatos léptekkel haladt előre, alatta a padló recsegett. Még pár lépés - Gondolta magában. Az asztal mögött reszkető alak egyre hevesebben kapkodta a levegőt, ahogy az orvvadász minden egyes légvételével közelebb ért hozzá. Kezdetben csak a szemeivel pásztázott jobbra-balra, hogy egérutat keressen, de figyelembe véve a korát és az idő csekélységét, hamar feladta az elszökés utolsó reményét is. Sorsába beletörődve hunyta le a szemeit, s az égiekhez könyörögve pergett le előtte az élete, mikor az éles fegyver a feje felett csillant meg ellenlábasa kezében. Talán az isteneknek köszönhetően, de meglehet, hogy csak a puszta véletlen műve volt, ugyanis támadója a végzetes suhintás előtt elterült, de nem is akármiben: a fiú utolsó léptével belegabalyodott hosszú, földig érő, fekete köpenyében és ebben megcsúszva a földön landolt. Esése közben kése kiesett a kezéből, súlya miatt a padló réseiből hatalmas porfelhő szállt fel. Ezt nyekkenő hang követte, melynek tulajdonosa az eltaknyolt orgyilkos lehetett. A porzuhatag eloszlásával hatalmas tömeg vette körbe a merénylőt, akik tátott szájjal és hatalmas szemekkel figyelték, ahogy Nathaniel megpróbál a földről feltápászkodni. Közben fegyverét kereste, amit figyelemfelkeltő landolását követően veszített el. A földön kúszva, emberek lábai között kajtatott tőrje után, bár nem telt sok időbe, mire maga is rájött, hogy a bénult combjából kiálló dolog az, amit keres, és ami nehezíti a lábra állásban. A sokaság nem hitt a szemének és mikor végleg magukhoz tértek az előző mutatványt vegyes reakciókkal fogadták. Volt, aki csak kellemeset kacagott a rettegett bérgyilkos família egyetlen leszármazottjának soha nem látott malőrjén, amit egy kicsiny városka öreg kocsmájában vitt véghez. De akadt köztük olyan is, aki teljesen felháborodott a tényen, miszerint az öreg James adósságainak köszönhetően a férfi őket is veszélybe sodorhatja, ha orvvadászt küldenek a fejére. Akár még a teltházas lebujba is képesek eljönni a vénember életéért.
A különböző meglátások nagyszerű okot adtak arra, hogy az oly régóta várt kocsmai verekedés végre kitörhessen. Asztalok és polcok borultak fel, a levegőben poharak, tányérok és evőeszközök repkedtek. A bejárat melletti ablakot egyik termetesebb alak székhajításával szilánkokra törte. Nathaniel a földön kúszva próbálta kikerülni az őrjöngő sokaság elefántcsordához hasonló rúgásait és lépteit, bár igazság szerint a nagy viszályok közepette létezését már rég mindenki elfeledte.

A fiatal elkövető terepét felmérve keresett egy pontot, ami segíthet neki a felkelésben. A helység törött ablaka előtti, még szerencsétlenségtől érintetlen rozoga asztalához vonszolta magát, hogy arra feltámaszkodva talpra állhasson. A fiú ezt megérintve ismét földre terült, csak most asztalostul. Erről megannyi korsó és kancsó ömlött ki a padlóra, a szeszes tócsába pedig égő gyertyamécses borult bele a már darabokra tőrt asztalocskáról. Ahol a földet nedvesség érte ott mindenfelé lángra kapott - a mulatozó nagyját pedig fából építették fel, így a tűz szívesen terjeszkedett.

Pánik tőrt ki. A jelenlevők mind a kijárat felé menekültek az egyre éhesebb lángok elől, mielőtt azok teljesen felemésztenének minden útjukba kerülő dolgot. Az épület konyhájából a kocsma alacsony tulajdonosa fejét fogva szaladt át a felgyulladt szobába, melyből alig maradt mostanra több, mint megperzselt, koromfekete bútorok és omladozó falak. A lesérült orvvadásznak is sikerült az ablakkeret szegélyében megtámaszkodva kiegyenesednie, de még mielőtt körbenézett volna ugyanezzel a lendülettel ismét padlóra küldték. A fején erős, koppanó fájdalmat érzett, látása elhomályosult majd eszméletét vesztette. A kis termetű tulajdonos volt az, aki a fiú mögé lopózva ütötte ki Nathanielt kezében maradt, elavult serpenyőjével.

Pár órával később a felriadt lakosoknak köszönhetően a tűzet sikeresen eloltották még mielőtt az több más házra is rátelepedett volna. Az emberek örültek annak, hogy senkinek sem esett komolyabb baja, csak a tulajdonos feje főtt a dühtől, mert mindenét elvesztette egy fejvadászt játszó kölyök miatt. Nagy szívesen hívta ki a város őreit, hogy végleg elvitesse innen a katasztrofális jelenet egyke okozóját. Az őrség lovaskocsival érkezett a leégett kocsma udvarába. Ennek hátsófelébe zárták a még mindig eszméletlen Nathanielt, hogy a város végében levő fogdába vihessék.

--------------------
Megjegyzés: Urr - A helység nevét egy ősi, hun szóról neveztem el, mely a mai szavakkal várost jelent.